Motorsågskörkort

Ta ditt motorsågskörkort i Trollhättan

Våra instruktörer är certifierade i Säker Skog för nivåerna A och B sedan 2012 och har examinerat över 600 elever på dessa år, genom egen utbildning, men även en stor del som fått utbildning av kursledare i företrädesvis Studiefrämjandet Vuxenskolan.

Motorsågskörkort är alltid bra att ta för den egna säkerheten vid motorkedjesågsanvändning.

Motorsågskörkort är för yrkesmässigt bruk utanför egen fastighet, eller som anställd lagstadgat sedan 1 jan. 2015.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar: AFS 2012: 1, enligt & 17 krav på kompetenser.

Se även Säker Skog samt Arbetsmijöverket för mer information.

Kontakta oss på 070 – 789 32 80 för att boka utbildning och för mer information!

A nivå

Grundläggande kunskaper i användande av motorkedjesåg i exempelvis vedkapning och byggnadsarbete, Obs! Ej trädfällning.

 • Kunskap om lagbestämmelser enligt AFS 2012:1 inklusive krav på personlig skyddsutrustning, samt standard och skötsel av den.
 • Färdigheter att göra tillsyn/ kontroll av sågen samt filning av kedja.
 • Säkra startmetoder och hantering av motorsågen.
 • Färdigheter att såga med dragande och skjutande kedja, samt instickssågning i virke på ett säkert och ergonomiskt sätt.
 • Kunskap om lämpliga metoder vid vedkapning.
 • Ökad insikt om sin egen kompetensnivå i motorsågning och vilka arbeten som är lämpliga.
 • Genomgång av olycksfallsberedskap. Om olyckan händer…

B nivå

Erhåller kunskaper och färdigheter i användandet av motorsåg i normalt skogsarbete.

Kurslängd  2-4 dagar, beroende på förkunskaper.

 • Kunskap om gällande säkerhetsbestämmelser vid fällning, kvistning och kapning av träd.
 • Kunskap i att planera och genomföra trädfällning av normala träd och i detta använda lämpliga fällhjälpmedel.
 • Kunskap om godkända metoder att tvinga ett träd i given fallriktning med hjälp av maskin, ex. skördare, eller vinschning.
 • Färdigheter i att kvista och kapa ett fällt träd på ett säkert och ergonomiskt vis.
 • Kännedom och insikt om hantering av enstaka vindfällda träd med normal spänning och de risker som skall beaktas i samband med det.
 • Kunskap om godkända och säkra metoder att handskas med fastfällt träd vid nedtagning av detta, samt de risker som måste beaktas.
 • Kunskap om användning och skötsel av skogsverktyg, lyftsax, lyftkrok och måttband.
 • Erhålla insikt om sin egen förmåga och attityd, så att olämpliga metoder undviks eller avbryts.