Trädfällning

Utför i mån av tid trädfällning eller gallring av mindre områden såsom tomtmark och dylikt. Jag besöker och lämnar gratis offert på önskad tjänst. Bortforsling kan även ombesörjas.