Röjsågsutbildning

Har lång, över 30 års erfarenhet av användande av motorröjsågar. Utbildat många genom åren, både som arbetsledare och instruktör.

Röjsågen är så länge man följer säkerhetsanvisningar både för röjsågen och personlig skyddsutrustning inte så riskfylld för användaren, men kan vara mycket farlig om någon annan vistas inom säkerhetszonen, som är 15 meter. Arbetsgivare har krav på att anställda har ett dokumenterat utbildningsintyg eller ännu bättre: Ett Röjsågskörkort

Är certifierad i nivå RT, RA samt RB i Säker Skog. RT (trimmer) ingår i RA nivån som är mest beställda utbildningen, som ger grunderna i både säkerhet och teknik.

Utbildning och examination kan ske på min egen fastighet, men kan vid önskemål även vara förlagd hos er som beställt den.

Lämplig utbildningsgrupp är 4 – 6 personer. Genomför en utbildning när jag fått in minst 4 intresseanmälningar.