Röjsågskörkort

Ta ditt röjsågskörkort i Trollhättan

För alla som använder röjsåg och vill eller behöver få en ökad kunskap och säkerhet i sitt arbete med detta verktyg. Se AFS 2012:1 , användning av motorkedjesågar och röjsågar.

En anställd behöver ha ett skriftligt utbildningsbevis eller ännu bättre, ett röjsågskörkort i den nivå som användandet är tänkt.

Kontakta oss på 070 – 789 32 80 för att boka utbildning och för mer information!

RA nivå

Förkunskaper: Behövs ej.  Lägsta ålder = 16 år.

Utbildning i röjning av sly till ca. 2 m. höjd, samt grästrimmning.

Kurslängd: 1 -2 dagar inklusive teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp: Alla som använder röjsåg privat eller yrkesmässigt. Exempelvis fastighetsägare, parkarbetare och fastighetsskötare.

Grund för att eventuellt gå vidare till RB nivån.

Utbildningsinnehåll

 • Allmänna lagregler och bestämmelser, inklusive de olycksrisker som finns i samband med användandet av en röjsåg.
 • Korrekt inställning av bärsele för olika verktyg.
 • Filning och skränkning av röjklinga.
 • Kunskap om krav på skick på röjklingor och andra metallverktyg.
 • Kunskap om demontering/ montering av röjklinga och andra verktyg exempelvis trimmerhuvud för gräs, samt godkända skydd på sågen efter verktygsanvändning samt kunna genomföra egenkontroll av röjsågens säkerhetsfunktioner och servicepunkter.
 • Kunskap om säkra startmetoder.
 • Svepsågningsteknk inklusive ansättning för minskad risk för obehagliga kast på röjsågen.
 • Kunskap om arbetsplanering för bästa säkerhet och ergonomi.
 • Kunskap och attityder i arbetet där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts. Känna sin egen kompetensnivå.

RB nivå

Förkunskap: Röjsågskörkort i RA nivå.

Kurslängd: 1 – 2 dagar. Inklusive teoretiskt och praktiskt prov.

Skogsröjning avancerad. För skogsarbetare och skogsägare som röjer i produktionsskog. Tyngdpunkt på stammar med längd över 2 meter och därmed även ökad grovlek som kräver större kunskap på riktad och säker fällningsteknik.

Utbildningsinnehåll

 • Kunskap om arbetsplanering i produktionsskog.
 • Färdighet att fälla enkelsnittsträd i vald riktning.
 • Färdighet att fälla dubbelsnitträd i vald riktning.
 • Kunskap om olycksrisker i produktionsröjning.
 • Färdighet på teknik för sågning av röjstam i spänn.
 • Kunskap och färdighet att kapa högre sittande grenar och kapa av röjstam i sektioner.
 • Kunskap och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts. Lära känna sin egen kompetensnivå.