Ungskogsröjning

Är en av de lönsammaste åtgärderna en skogsägare kan genomföra. Har man kunskap, utrustning, tid och intresse så är det oftast ett roligt och tillfredställande arbete. Saknar man en eller flera av dessa faktorer, så är det absolut ändå lönsamt att låta någon professionell utförare röja ungskogen.

Källor (exempel):

Åtar mig ungskogsröjning och tomtröjning i mån av tid och storlek på objektet i en radie av max 8 mil från Trollhättan. Ni får en offererad kostnad per hektar eller objekt kostnadsfritt efter att jag inventerat i skogen och tagit del av eventuell skogsbruksplan,

Kan även hjälpa er med planering av ungskogsröjning som rådgivare mot timtaxa.